IKO RNAFW709060

14
model RNA49/62
Fw 70 mm
D 88 mm
C 25 mm
rs min 1 mm
Da max 83 mm
C 61500 N, Basic dynamic load rating
C0 109000 N, Basic static load rating
Allowable rotational speed 5500 rpm
Mass 320 g (approx.)

 

Posted Under

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *