KEYENCE C2V21A

15

FEATURES

Digital, RGB fiber optic sensor with 2-color digital display and 3 sensing modes. Detects targets conventional sensors cannot.

    • RGB three-light source
    • Wide detection range of up to 70±20 mm
    • High-speed response of 300 µs
    • Water-resistant sensor head IP-67 rated

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *