Koganei 110-4E1-J 42-CMLL

19
Type Electromagnetic Valve Application Single Item Operating
Number of Ports 5-port valve Mounting Orientation Direct
Specifications Standard / Oil-Free Number of Solenoids Single
Switching Type 2-position exhaust Status at Power Off Self-reset(spring return)
Applicable Cylinder Dia.(Ø) 50 Plumbing Direct piping
Driving Type Pilot-operated Spool CV Value 0.23

XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *