Omron A16L-JYM-12D-2

Type Pushbutton switch
Appearance Shape: Cylindrical type (16 mm dia.)
Pushbutton: Rectangular 2-way guard
Lighted method Lighted (LED)
Pushbutton Full screen: Yellow
Terminal Solder terminals
Mounting method Mounting nut

XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *