Pisco RVUM4-4

25
Regulator, Pressure Boosting Valve Regulator Regulator Type With Check valve
Applicable Fluid Air Shape [One-Touch Coupling] One-Touch Coupling Type Unions with Gauge
Operating Environment Standard Set Pressure Range(MPa) 0.1~0.8
Exhaust Mechanism No Adverse Current Function Presence
Supply Side, Connection Type One-Touch Supply Side, Connection Dia. φ4
Operating Pressure Range(MPa) 0~0.9 Control Side, Connection Type One-Touch

XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *