SMC G46-10-02

1

SMC offers a variety of pressure gauges?including general purpose,?oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch.? Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge.? Panel mounting is possible.

  • General purpose gauge w/limit indicator
  • Back or vertical side thread
  • Indication precision: ?3% F.S. (full span)

XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Posted Under

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *