SMC “MGPM12-50 >> MGPM12-50Z”

1
Medium Compressed air, filtered,
lubricated or non lubricated
Operating pressure 1 to 10 bar
(1.2 to 10 bar 12 and 16mm)
Operating temperature range -10°C to +60°C
Connection port thread M5 (12 & 16mm bore cylinders)
G1/8 (20, 25, 32 & 40mm bore)
G1/4 (50 & 63mm bore cylinders)
Non rotational accuracy ±0.08° (Ø12 and 16mm)
±0.07° (Ø20 and 25mm)
±0.06° (Ø32 and 40mm)
±0.05° (Ø50mm)
Proof pressure 15 bar

XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Posted Under

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *