SMC SY3320-5LZD-C6

1
SMC Part Description:
VALVE, DBL SOL, BODY PT (DC)
SMC Products Line:
VALVE
SMC Family:
SY3000 SOL/VALVE, RUBBER SEAL
SMC Family Code:
UF
SMC Class Description:
SY BUILT IN FITTING 1/4)
Weight:
.19204 lb
XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY
Posted Under

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *