SMC VXZ2230-03-5G1-B >>VXZ232BAXB

1
SMC Part Description:
VALVE, MEDIA (N.C)
SMC Products Line:
VALVE
SMC Family:
VXD/VXZ 2-WAY MEDIA VALVE
SMC Family Code:
HA
SMC Class Description:
VXD/VXZ BODY PT 3/8
Weight:
1.31362 lb
XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Posted Under

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *