TACO NSV-303S10.8

1

MODEL NUMBERS & SPECIFICATIONS

MODEL NUMBER G01-100 G01-200 QEV-3303Y QEV-3304Y QEV-3306 QEV-3110
PIPE SIZE  IN,OUT Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2 Rc3/4 Rc1
 EX Rc1/4 Rc1/2 Rc1
FLUID Filtered Compressed Air
MAX. OPERATING PRESSURE 1.0MPa
CRACKING PRESSURE 0.03MPa
AMBIENT TEMPERATURE 5~60 °C
EFFECTIVE AREA
(mm²) <Cv value>
IN-OUT 37<2.0> 69<3.7> 275<14.9>
OUT-EX 33<1.8> 82<4.4> 330<17.8>
MASS [kg] 0.1 0.35 1.0

XEM CATALOG SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *