TAISEI SFT06-150W

1
Standard Flow Rate (L/min)
51.5
Diameter d (mm)
Rc3/4
Dimensions l2 (mm)
13
Dimensions B (mm)
32
Dimensions L (mm)
72
Filtration Pricision (Mesh)
150
Filter Material Type
SUS WIRE MESH TYPE
Dimension l1 (mm)
59
Dimension D (phi mm)
63
Weight (kg)
0.115

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *