THK SHS25-220L

1
Rail type: Caged Ball Rail Rail screw size: M7
Maximum length: 220 mm Hardness: 58 to 64 HRC
Nominal rail size: 25 mm Load capacity: 36.8 kN
Measurement standard: Metric Series: SHS25

S

Posted Under

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *