NBK LDM-6 X 40

Thông tin cơ bản

Hướng hoạt động Dọc Hình dạng Hình chữ L Hình dạng hình chữ nhật hình l Đặt loại vít
Vật liệu cơ thể Kẽm đúc chết Điều trị bề mặt cơ thể Sơn bột Gắn phần vật liệu SUM22L
Lắp đặt xử lý bề mặt Phim Tetraferric oxide Vít điều chỉnh thông quan Không có Góc đòn bẩy (rad) 20
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline